Club statement

Beste RWDM-fans en supporters,

 

Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. Ik ben echt onder de indruk van jullie leiderschap en inzet voor de club. Ik ben ontzettend blij dat RWDM kampioen is geworden in de Challenger Pro League en daardoor terugkeert naar de hoogste Belgische competitie. Dit is een fantastische prestatie voor de club, en het zou niet gelukt zijn zonder jullie toewijding en steun.

 

Ik vond het erg leuk om velen van jullie te ontmoeten, op het veld, na onze recente promotie-overwinning. Ik was blij met jullie vragen over het afgelopen seizoen en jullie verwachtingen voor volgend seizoen. Ik moet zeggen dat ik verbaasd was over hoe weinig jullie, als supporters, wisten over de manier waarop onze club wordt geleid en hoe beslissingen worden genomen. In dit verband, terwijl we verder gaan, vind ik dat jullie recht hebben op veel meer duidelijkheid over de werking van de club en de belangrijke beslissingen die ertoe hebben geleid dat RWDM na 21 lange jaren opnieuw is toegetreden tot de hoogste Belgische competitie.

 

DE FEITEN OP EEN RIJTJE

 

Allereerst wil ik u vragen om rekening te houden met de keuzes van de vorige eigenaar, de heer Dailly, die mij heeft uitgenodigd om deze leiderschapspositie en controle over jullie geliefde RWDM op me te nemen. De ontwikkelingen die de club de afgelopen anderhalf jaar heeft doorgemaakt, zijn direct te danken aan zijn beslissing om de eigendom en controle van de club over te dragen. De heer Dailly had de intentie om 80% van zijn belang te verkopen en daarvoor een aanzienlijke beloning te ontvangen, als erkenning voor zijn jarenlange harde werk en toewijding. Zijn doel was ook om een nieuwe eigenaar aan te trekken die zwaar en gepassioneerd zou investeren in de club, als een Brusselse club – en dat is precies wat ik heb gedaan en zal blijven doen.

 

Op 24 december 2021 werd ik, op uitnodiging van de heer Dailly, voor 80% eigenaar. Zowel in de aankooptransactie als in het managementcontract was het duidelijk afgesproken dat vanaf dat moment de uiteindelijke beslissingen over belangrijke voetbalzaken aan mij zouden worden overgelaten.

 

Zelfs met het contractuele controlerecht kan ik u verzekeren dat ik tijdens mijn eerste zes maanden als eigenaar geen belangrijke beslissingen heb genomen. Ik wilde de club en haar ambities volledig begrijpen voordat ik ingrijpende besluiten nam. Specifiek tijdens de winterse transferwindow van 2021-2022 heb ik ervoor gekozen om me niet te mengen in de beslissingen van de sportieve staf, behalve het verstrekken van financiële steun voor hun aanwinsten. Het was na de gemiste promotie van de club dat ik me ertoe verbond het heft in handen te nemen en alles in het werk te stellen om promotie te verzekeren tijdens de

campagne 2022/23.

 

Na een ongemakkelijke start van ons voorseizoen, besloot ik meer gezag uit te oefenen over voetbalbeslissingen, beginnend in juli 2022, met als eerste interventie het tekenen van Mickael Biron. Met een onvolledig rooster, en een noodzaak om zeer snel te handelen, werd de heer Dailly op dat moment verwijderd van voetbal beslissingen, en we hebben een grote intensivering van de werving van spelers ondernomen om ons voor te bereiden op het snel naderende seizoen. Ik betreur ten zeerste dat ons gebrek aan communicatie over deze fundamentele veranderingen in het voetballeiderschap heeft geleid tot aanzienlijke verwarring over onze besluitvorming.

 

Er zijn bepaalde veranderingen doorgevoerd die voor jullie meer zichtbaar zijn, omdat we een aantal belangrijke zaken als prioriteit hebben gesteld om de club vooruit te stuwen. We hebben aanzienlijk geïnvesteerd in onze faciliteiten, waaronder het trainingsveld voor de academie, de trainingsfaciliteiten voor het eerste team en het speelveld in het stadion. Deze verbeteringen hebben een positieve invloed gehad op onze speelstijl en helpen ons om talentvolle spelers aan te trekken. Wat betreft het team, was ons doel om voort te bouwen op de solide basis van het vorige seizoen en strategische verbeteringen door te voeren om onze kansen op promotie te vergroten. Hoewel er veranderingen en uitdagingen zijn geweest, wil ik benadrukken dat ons streven naar succes onveranderd is. Ik wil jullie verzekeren dat ik veel in de club heb geïnvesteerd en volledig toegewijd ben om te winnen. De genomen beslissingen waren gebaseerd in het belang van de RWDM en haar familie. We bouwen aan een organisatie die gedreven wordt door scouting, en dit zal ons succes in 1A verzekeren.

 

Graag breng ik een aantal andere beslissingen en mijlpalen in herinnering die als gevolg van deze veranderingen zijn genomen:

 

Faciliteiten

 

In ons eerste jaar als eigenaar hebben we aanzienlijke investeringen gedaan in de verbetering van onze faciliteiten. We hebben ons trainingsveld voor de academie, onze trainingsfaciliteiten voor het eerste team en ons stadionveld grondig verbeterd. De velden die eerst onbespeelbaar en modderig waren, zijn nu getransformeerd tot een stadionveld dat tot de beste van België behoort, en trainingsvelden van topklasse die de gezondheid en ontwikkeling van de spelers ondersteunen. De positieve invloed van deze verbeterde faciliteiten op onze speelstijl is duidelijk merkbaar. Hoewel het voor supporters wellicht niet de meest opvallende investering lijkt, kan ik u verzekeren dat onze velden niet alleen vandaag de dag beter zijn voor ons team, maar ook een troef zijn geworden bij het aantrekken van spelers voor de toekomst.

 

Ploeg

 

Dit onderwerp is veel moeilijker te beschrijven en is zeker de bron van interne onenigheid. Ik had verwacht dat het een relatief eenvoudig proces zou zijn om ons team van het seizoen 2021/22 te upgraden van een solide tweede plaats naar een duidelijke kandidaat voor promotie. Onze speelstijl was solide, we hadden een goed georganiseerd team en we hadden slechts enkele verbeteringen nodig om onze kansen op promotie aanzienlijk te vergroten. Na ons verlies in de play-offs vorig jaar, heb ik de sportieve staf duidelijk gemaakt dat ik zou investeren in bijna een verdubbeling van de salariskosten. Met een al sterk team geloofde ik dat deze verhoogde investering voldoende zou zijn om onze doelstellingen voor promotie te bereiken.

 

Ik was ook verheugd dat de voetballeiding mij toestemming gaf om het hele team en de staf uit te nodigen voor een zomerretraite. Hoewel ik dit oorspronkelijk als beloning had beloofd als we zouden promoveren, besloot ik dat we het toch moesten aanbieden als een blijk van waardering voor hun geweldige inzet en strijd.

 

De retraite was bedoeld als een positieve start van het nieuwe seizoen, maar ik was oprecht verrast dat slechts een klein deel van het team aanwezig was. Weg waren veel van de spelers die vorig seizoen goed voor ons presteerden, en we waren gereduceerd tot een solide maar onvolledige groep spelers.

 

Als iemand zich afvraagt waarom ik uiteindelijk besloot om meer controle uit te oefenen op spelersbeslissingen, kijk dan nog eens naar de opstelling van onze oefenwedstrijden in het voorseizoen tegen ploegen uit lagere divisies, vooral onze opstelling in de openingswedstrijd tegen Virton. Ons team van het seizoen 2021/22, dat bijna was gepromoveerd, was grotendeels uit elkaar gevallen en we begonnen met een veel kleinere basis. Naar mijn mening waren onze opstellingen in het voorseizoen en op de openingsdag ‘degradatieopstellingen’, omdat ons team niet compleet was. Hoewel onze startopstelling van hoge kwaliteit was, hadden we gewoon niet genoeg gekwalificeerde spelers om onze ambitie om in de top van de competitie mee te spelen waar te maken.

 

De openingsopstelling bestond slechts uit 13 gekwalificeerde spelers, met een salarisniveau dat op de een of andere manier hoger lag dan het hele team van het voorgaande seizoen. We moesten zelfs gebruik maken van spelers uit de academie om de wedstrijdopstelling aan te vullen, alleen om genoeg reserves te hebben. Het rooster van de RWDM-Virton-wedstrijd bewijst dat het tijd was voor ingrijpen. Ondanks een aanzienlijk hoger budget slaagde onze sportafdeling – onder de directe leiding van de heer Dailly – er niet in om niet alleen het vorige seizoen te overtreffen, maar we begonnen het seizoen zelfs met een onvolledig team dat zich nauwelijks in de middenmoot kon handhaven.

 

Ik heb ook tegen onze voormalige sportdirecteur gezegd dat ik verrast was dat we het seizoen met zo weinig spelers moesten beginnen, vooral omdat onze staf net terug was van een bezoek aan Brazilië en onze partners bij Botafogo graag wilden helpen. Ik vroeg hem om terug te gaan naar Brazilië en 4-5 spelers te selecteren waar hij vertrouwen in had, en afhankelijk van hun bereidheid om in Europa te spelen, zou ik de Botafogo-spelers vragen ons project en onze band met Molenbeek te steunen. Uiteindelijk werden vier spelers gekozen door de sportdirecteur van RWDM voor ontwikkelingsposities of als mogelijke spelers voor de basisopstelling. Ik besloot om nog twee extra spelers toe te voegen, één voor ontwikkeling en één als voorgestelde basisstarter. Ondanks specifieke en herhaalde bezwaren van de RWDM-sportafdeling, heb ik ervoor gekozen om Barreto te selecteren, omdat ik wist dat hij zou herstellen van een blessure en veel meer zou kunnen laten zien dan werd verwacht.

 

We kregen ook hulp van onze vrienden bij Crystal Palace. Hoewel het al laat was om een verandering van plannen voor te stellen aan een premier league prospect, onze Palace partners stonden ons toe om twee van hun prospects te lenen die naar onze mening een hoge standaard zouden vertegenwoordigen in België 1B. We waren ervan overtuigd dat één van deze spelers een sterke verdediger zou zijn, ook al was hij door onze voormalige sportdirecteur expliciet afgewezen.

 

Het argument dat Eagle ondermaats presterende spelers naar Molenbeek heeft gestuurd is werkelijk slecht geïnformeerd en beledigend. RWDM is niemands satellietclub, maar maakt deel uit van een groep met ervaren scouts en sportdirecteurs. Zij werken vrijwillig mee om spelers te selecteren die succesvol kunnen zijn in 1B en 1A.

 

Samenwerking brengt vele voordelen met zich mee. Het biedt de mogelijkheid om wereldwijd talent te hebben dat elkaar kan ondersteunen in tijden van nood… en het startschema van onze seizoensopener was zeker een noodkreet om hulp.

 

Ik ben ook blij te kunnen zeggen dat deze jonge mannen de identiteit van Molenbeek volledig hebben omarmd…de fans, de liederen, de ‘never die’-houding. Hoewel ze geen Belgen zijn, waren ze dolblij met de kans om naar België te komen en te strijden voor jullie en Molenbeek.

 

Sportieve staf

 

Onder de directe leiding van de heer Dailly heeft onze sportafdeling op drie belangrijke punten gefaald:

 

1. Falen om RWDM te voorzien van een competitief team.

2. Tekortkoming om gekwalificeerde spelers van Belgische origine te leveren die zouden voldoen aan onze wedstrijdeisen.

3. Weigering om de scoutingtaken uit te voeren die van een sportief directeur en een sportieve staf worden verwacht.

 

Wat het eerste punt betreft: onze sportieve leiding was verantwoordelijk voor de ontmanteling van het speelschema van 2021/22 en slaagde er niet in om een competitief schema op te stellen voor de seizoensopening van 2022/23. Met slechts 13 spelers die in aanmerking kwamen voor 1B en een dienstrooster dat het budget van het voorgaande jaar al had overschreden, was de opening van het seizoen zowel op sportief als financieel gebied een ramp.

 

Wat het tweede punt betreft, het gebrek aan Belgische spelers is inderdaad een groot probleem dat moet worden aangepakt. De overvloed aan buitenlandse spelers die door Eagle Football werden voorgesteld, mag niet gezien worden als onze strategie. Dit was nooit de bedoeling en zou ook niet nodig geweest zijn, maar het was een reactie op de zorgen die ik terecht had bij het bekijken van onze selectie voor de openingsdag.

 

Het doel zou niet alleen moeten zijn om te voldoen aan het minimumaantal van 6 Belgische spelers voor het wedstrijdrooster. Het doel moest zijn om als een trotse Brusselse club sterk te staan op weg naar eerste klasse, en op zoek te gaan naar Belgische spelers die die weten hoe ze moeten spelen en winnen in België. We streven ernaar om onze RWDM-familie een kampioenschap te bezorgen waar ze trots op kunnen zijn.

 

Onze voormalige sportdirecteur heeft een interview gegeven dat duidelijk bedoeld is om de redenen voor zijn ontslag te verdoezelen en op onverantwoorde wijze de angst bij de supporters aan te wakkeren dat de Belgische identiteit in gevaar is. Laten we duidelijk zijn, tijdens zijn presentatie aan de eigenaren voor het seizoen, heeft hij 19 spelers besproken en slechts 6 van hen waren afkomstig uit België. Bovendien werden ze niet eens als topprioriteit genoemd.

 

De voorgestelde spelers waren onder meer:

 

· vier spitsen, geen enkele uit België

· vier vleugelspelers, geen enkele uit België

· vier verdedigende middenvelders, 3 uit België (waarvan we er één hebben getekend)

· vier linksbacks, 1 uit België (een 34-jarige die we niet hebben achtervolgd)

· drie rechtsbacks, 2 uit België (waarvan we er één hebben getekend)

 

Als onze sportieve leiding zo bezorgd was over onze Belgische kern, was daar weinig van te merken in de aanwervingslijst. Aan het begin van het seizoen moesten we zelfs Academy-spelers op het wedstrijdschema plaatsen om aan het vereiste aantal van 6 Belgische spelers te voldoen. Onze aanwerving van Belgische spelers was bijna niet bestaand, en maar liefst 70% van onze toen voorgestelde aanwervingen, kwam uit andere landen.

 

Wees gerust, als Brusselse club streven we naar uitmuntendheid en streven we ernaar om een van de beste rekruteringscentra in België te worden.

 

Wat het laatste punt betreft, dat verband houdt met het bovenstaande, is het duidelijk dat onze sportieve afdeling niet regelmatig de intensieve scouting- en wervingstaken uitvoerde die ik ben gaan herkennen als de beste praktijken bij succesvolle clubs, groot en klein, in heel Europa. We deden NIET aan echte scouting. Het was simpelweg niet onze gewoonte om spelers rechtstreeks te “scouten”. In plaats daarvan bleven onze medewerkers voornamelijk in de kantoren en faciliteiten van de club en vertrouwden zij op video’s en online informatiebronnen. Dit is absoluut NIET de juiste manier om een team samen te stellen en dit is waar scouting- en aanwervingsfouten gemaakt kunnen worden.

 

In zowel grote als kleine voetbalorganisaties zijn de beste sportdirecteuren road warriors, die voortdurend in vliegtuigen en treinen zitten en wervingsbeslissingen met eigen ogen valideren.

 

Het proces gaat als volgt:

1. Begin met een profiel op basis van behoeften, een duidelijk idee van het aan te werven type speler.

2. Gebruik gegevensabonnementen van derden, of eigen software voor gegevensanalyse, en identificeer een grote populatie van mogelijke kandidaten.

3. Gebruik video om te bevestigen wat de data impliceren en de lijst van mogelijke keuzes te beperken.

4. Ga het terrein op bekijk met je eigen de short list van spelers, en bevestig of verwerp wat werd geïmpliceerd door de data en de video.

 

Wanneer het scoutingproces niet nauwgezet wordt gevolgd, resulteert dit vaak in spelers die hoge transfersommen en investeringen vergen, maar uiteindelijk geen speeltijd verdienen.

 

Onze vorige sportieve leiding hield zich gewoon niet bezig met de hierboven beschreven activiteiten en gaf geen gehoor aan ons herhaalde advies om een

scoutingfunctie binnen de club op te bouwen, een noodzaak om een kampioensteam op te bouwen, in divisie 1B en divisie 1A.

 

Ter conclusie over de veranderingen in de sportafdeling, is het belangrijk om mijn redenering te begrijpen. Het was van groot belang dat ons team aan het begin van het seizoen voldoende gekwalificeerde spelers had, bij voorkeur uit België. Toen dit duidelijk niet het geval was, moesten er snel oplossingen komen om het seizoen te redden, en onze acties moesten financieel rationeel zijn.

 

Grote aankopen, met weinig of geen scoutingwerk, zouden gevaarlijke resultaten hebben opgeleverd. Het gebrek aan Belgische spelers is een probleem bij onze club, en het gebrek aan een verfijnde en bestudeerde kandidatenlijst van gekwalificeerde spelers is ook een probleem. Dergelijke problemen kunnen alleen worden opgelost met een goede scouting, georganiseerd door een sportief directeur die weet hoe hij een scoutingorganisatie moet leiden… de beste scouts die we kunnen vinden, die de gegevens doorspitten, de video’s verslinden en dan persoonlijk naar wedstrijden reizen om het talent te bevestigen dat alleen de ogen kunnen zien.

 

Het spijt me dat het ontslag van onze sportief directeur zo plotseling kwam. Het was zeker geen beslissing die lichtvaardig werd genomen, maar een weloverwogen stap na grondige overweging. Het was echter onjuist om de beslissing te presenteren als een besluit van Eagle Football, alsof het afkomstig was van een externe organisatie met andere doelstellingen dan onze club. Het was een persoonlijke beslissing van mij, voortkomend uit mijn oprechte zorg en passie voor RWDM, met als doel onze sportafdeling te verbeteren en een kampioensteam op te bouwen voor onze Belgische gemeenschap.

 

Onze identiteit als club

 

Ik begrijp dat ik een buitenstaander ben en dat ik nieuw ben in deze club. Ik kom niet uit Brussel. Maar het is belangrijk dat jullie weten hoe ik hier terecht ben gekomen en wat ik voel bij deze club, de RWDM-familie en jullie identiteit.

 

Laat me het nogmaals duidelijk stellen… Ik ben naar België gekomen uit diep respect voor het Belgische voetbal en de Belgische cultuur. België wordt vaak beschouwd als het nummer 1 FIFA-land ter wereld, en mijn doel is om een Belgische kampioen uit te bouwen voor onze familie in Brussel.

 

RWDM is absoluut geen club die spelers levert aan andere clubs, noch fungeert het als een satellietclub. Ik heb dit herhaaldelijk benadrukt in talloze interviews, vertaald naar verschillende talen. Voetbalclubs worden gevormd door hun gemeenschap en dienen

deze gemeenschap te weerspiegelen. Ik heb enorm genoten van het begin van onze relatie en ik waardeer de steun die jullie hebben getoond aan onze internationale spelers… spelers die ook Brussel hebben omarmd en die zullen vechten voor Molenbeek. Daarnaast ben ik verheugd te zien dat RWDM ook een groeiende fanbase heeft in andere landen, met name in Brazilië, waar een groter publiek nu onze club toejuicht en Brussel leert kennen.

 

Weet dat de toestroom van internationale spelers dit jaar niet onze kernstrategie voor RWDM weerspiegelt. We zijn wel van plan om in de toekomst samen te werken met clubs en gemeenschappen, maar je mag een beter evenwicht van internationale spelers en een sterkere basis van Belgische spelers verwachten.

 

Jullie identiteit blijft intact, en ik ben zeer gehecht aan de RWDM als een Brusselse club met een sterke Belgische kern, op en naast het veld. Ik heb herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat ik het concept van multi-club exploitatiemodellen, die bedrijfsdoelstellingen boven gemeenschapsdoelstellingen plaatsen, verafschuw. Meer dan enige andere sport komt voetbal voort uit de gemeenschap en dat is wat mij zo gepassioneerd heeft aangetrokken tot de sport. Ik geloof dat elke gemeenschap het verdient om zijn favoriete club kampioen te zien worden… en dat geen enkele club zich ooit een feeder van een andere mag voelen.

 

DE TOPCOMPETITIE VEREIST EEN TOPORGANISATIE

 

Zoals jullie kunnen zien, waren de veranderingen die we hebben doorgevoerd en de beslissingen die zijn genomen, onderdeel van het langetermijnplan dat in gang is gezet toen de controle over de club werd verkocht. De ongelooflijke evolutie van de club kan rechtstreeks worden toegeschreven aan de beslissing van de vorige eigenaar om de eigendom en de controle aan mij over te dragen.

 

Het is echter met een zwaar gemoed dat ik enkele ernstige problemen aan de orde moet stellen die zijn gebleken sinds ik het roer heb overgenomen en die gisteren hebben geleid tot de beëindiging van het mandaat van de heer Dailly als voorzitter van de Raad van Bestuur. Zoals hierboven uiteengezet, vond de overdracht van voetbalbeslissingen, van de heer Dailly naar mij, substantieel plaats in juli van 2022, resulterend in een succesvol versterkt kampioenschapsrooster.

 

Aanvullende informatie over de heer Dailly’s management acties kwam aan het licht eind 2022, wat leidde tot de heer Dailly’s verwijdering als Managing Director van de Club, door een actie van de raad van bestuur die in februari 2023 werd voltooid. Na afloop van de bestuursvergadering van februari vervulde de heer Dailly alleen nog de onderhandelde rol van voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij was niet langer algemeen directeur van de Club.

Samengevat zijn de redenen voor zijn ontslag uit al zijn functies bij de Club, inclusief zijn laatste rol als Voorzitter van de Raad van Bestuur, de volgende:

 

1. Verduistering van clubfondsen;

2. Misbruik van zakelijke bevoegdheid en verstoring van het bedrijfsbestuur.

3. Gewelddadig, intimiderend gedrag door de heer Dailly, resulterend in een en toxische werkplek.

4. Acties en verklaringen die niet stroken met de waarden die wij als moderne voetbalclub in Brussel hoog in het vaandel dragen.

 

Hoewel ik de eerdere bijdragen van de heer Dailly erken, is collectief overeengekomen dat hij niet langer als voorzitter van de raad van bestuur zal fungeren. Zijn consulting contract is ook beëindigd. Deze beslissingen formaliseren de verschuiving in de besluitvorming die sinds begin 2022 van kracht is, met als overkoepelend doel de integriteit te herstellen en ervoor te zorgen dat de club werkt volgens de hoogste ethische en corporate governance-normen. Onze onwrikbare inzet voor het handhaven van de waarden eerlijkheid, respect en eenheid blijft standvastig. Wij zijn ervan overtuigd dat deze verandering van leiderschap een omgeving zal bevorderen die in overeenstemming is met onze gedeelde waarden. Door een krachtig en principieel bestuur in te stellen, willen we het vertrouwen herstellen en een nieuw tijdperk van succes in en buiten het veld inluiden.

 

In het licht van deze overgang ben ik vereerd om de rol van voorzitter bij RWDM op mij te nemen. Ik zal onze club leiden met passie, integriteit en een niet aflatend streven naar uitmuntendheid. Samen met u allen, de Fans van RWDM, zullen wij de waarden die RWDM uniek maken – ons gemeenschapsgevoel, ons geschiedenis, en een gedeelde liefde voor het mooie spel – voorop blijven stellen.

 

Dit besluit sluit aan bij onze collectieve visie op de toekomst van RWDM en benadrukt ons streven naar een dynamische en efficiënte leiderschapsaanpak die ons naar blijvend succes zal leiden. Vandaag speelt de RWDM letterlijk in een andere competitie. Het is een moment van grote trots en een onmiskenbare oproep tot actie – we moeten ervoor zorgen dat onze verhoogde status wordt weerspiegeld en omarmd in elke hoek van RWDM’s bestaan en machinerie. Dit omvat het omarmen van noodzakelijke veranderingen, verbeteringen en professionalisering die in de hele organisatie doorklinken. Van onze leiderschapsfuncties en administratieve functies tot onze gekoesterde faciliteiten, van het verbeteren van de fanervaring tot het verdiepen van onze maatschappelijke betrokkenheid en werving, we moeten ervoor zorgen dat onze vooruitgang de kernwaarden weerspiegelt die van de RWDM een symbool van passie en eenheid hebben gemaakt.

 

Ik kijk ernaar uit om weer met jullie aan tafel te zitten, van persoon tot persoon, altijd bereid om uitgebreid verslag te doen van de vele uitdagingen waarvoor we dit jaar als club stonden,

en de beslissingen die we namen om ons huidige niveau van competitief succes te bereiken. Ik ben ongelooflijk vereerd dat ik samen met de RWDM-gemeenschap aan deze spannende reis ben begonnen. Samen zullen we voortbouwen op de erfenis van deze club, strevend naar uitmuntendheid en succes zowel op als naast het veld. Jullie steun en passie maken RWDM echt speciaal, en ik ben vastbesloten om onze geliefde club naar nieuwe hoogten brengen.

 

Laten we dit nieuwe hoofdstuk, in de hoogste Belgische divisie van het professionele voetbal, met enthousiasme en toewijding omarmen. Spannende tijden liggen voor ons en ik ben dankbaar voor de kans om de RWDM te leiden naar een toekomst vol prestaties en onvergetelijke momenten.

 

Met hartelijke groeten,

 

Voorzitter

John Textor

Gepost op 31-05-2023 om 16:37
door RWDM

Partners

Golden Palace FacebankLiften Tadal M&G CLEANING

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief